pejzaż przedstawiający hong kong

Pejzaż – istotny element twórczości malarskiej

Pejzaże stanowią dużą część spomiędzy wszystkich tworzonych w różnych epokach obrazów. Ten fakt z pewnością nikogo nie dziwi, ponieważ widoki otoczenia są tym, co można znaleźć wszędzie, wystarczy wyjrzeć przez okno.

Pejzaże i ich nazewnictwo

Artyści malujący widoki otoczenia odzwierciedlają różnorodne widoki. Aby można było je w pewien sposób sklasyfikować, już dość dawno wprowadzono odpowiednie nazewnictwo w odniesieniu do tego, co dany obraz przedstawia. Najważniejszym podziałem jest ten na topograficzny oraz fantastyczny. Pejzaż topograficzny przedstawia realne miejsce, zazwyczaj odtwarza je niezwykle wiernie. Pejzaż fantastyczny przedstawia takie miejsce powstałe w wyobraźni twórcy, bywa iż jest wzorowane na istniejącym miejscu. Dodatkowo w zależności od tego, co przedstawia dane miejsce również otrzymały konkretne nazwy. Zgodnie z nim mariną nazywa się obraz, przedstawiający pejzaż morski, weduta zaś to dzieło, które przedstawia widok miasta. Jeżeli na obrazie znajdzie się postać człowieka lub zwierzęcia, obraz nazywa się pejzażem ze sztafarzem.

Rodzaje pejzaży w różnych okresach malarskich

W różnorodnych okresach malarskich dominowały różnorodne trendy odnośnie tworzenia pejzaży. Do mniej więcej XVI wieku tworzono mało obrazów przedstawiających jedynie wygląd otoczenia, ich zadaniem było jedynie występowanie w roli tła dla przedstawienia wydarzeń religijnych lub na przykład scen walki. Rozkwit malarstwa, w którym pejzaże stanowiły dużą część nastąpił w okresie renesansu. Często tematyka pejzaży uzależniona była od tego, gdzie dany malarz mieszkał, przykładowo większość włoskich twórców skupiała się na przedstawianiu pejzaży miejskich. To wówczas powstało wiele przepięknych dzieł, oddających piękno Wenecji. Polscy twórcy pejzaży to między innymi Chełmoński czy Wyczółkowski, którzy tworzyli w XIX wieku.